Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling

Stichting de Moeder’s Geuren is aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Klachten dienen altijd schriftelijk (email) te worden doorgegeven.