Onze Missie & Visie

Onze Missie & Visie

De School uit de Toekomst wil de toekomstige onderwijsontwikkelingen in het nu brengen voor kinderen die voor de toekomst geboren zijn.

I. Onze toekomst

De toekomst gaat ons eindeloze nieuwe mogelijkheden brengen, zelfs op gebieden waar we nu nog geen weet van hebben. De kinderen van nu horen zich te kunnen ontwikkelen om optimaal gebruik te kunnen maken van die toekomst en zelfs mee te kunnen helpen die toekomst te scheppen.

II. Wetenschappelijke inzichten

De nieuwste wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van baby’s zijn ongekend en tonen aan dat wij de ontwikkelingen bij baby’s en peuters zwaar onderschatten en door onwetendheid vrijwel volledig onbenut laten.

Latere leerachterstanden zijn vaak eenvoudig terug te leiden tot onvolledige ontwikkeling van het brein en het zenuwstelsel in de vroege kindertijd[1]. De School uit de Toekomst maakt gebruik van deze inzichten om de peuters vanaf 2 jaar een optimale lichamelijke start in hun leven te geven.

III. Ontwikkeling van brein en zenuwstelsel

De eerste nadruk in ‘het onderwijs uit de toekomst’ richt zich op de neurologische ontwikkeling van brein en zenuwstelsel. De verbindingen tussen de verschillende hersendelen zijn bepalend voor het functioneren van lichaam en geest voor de rest van het leven. Missende verbindingen kunnen levenslange beperkingen opleveren.

De methodes uit de Glenn Doman methodevan hersenontwikking zijn ‘kruipen en tijgeren’ en velerlei oefeningen voor de coördinatie van brein met alle lichaamsdelen (tezamen met de onderstaande onderwerpen).

IV. Lezen, rekenen en kennis van de wereld

De tweede nadruk richt zich op het leren lezen met woordkaarten, het leren rekenen met stippenkaarten en met behulp van kaarten en boeken het opdoen van wat wij encyclopedische kennis noemen.

V. Zintuiglijke ontwikkeling

De derde nadruk richt zich op de ontwikkeling van de zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

VI. Talen spreken

De peuters worden gestimuleerd om meerdere talen te leren spreken.

VII. Ontwikkeling van kwaliteiten en talenten

Geheugentraining, de basis van het huidige onderwijs, is niet meer van deze tijd. Ontwikkeling van inzicht en de kunst van waarnemen, van begrijpen, van aanvoelen en intuïtief denken, zijn de kwaliteiten die toekomstbestendig zijn. De kinderen leren niet wat wij willen dat ze leren, maar mogen kiezen wat zij zelf willen leren. De basis van lezen, rekenen en schrijven is voldoende om oneindig op voort te bouwen met waarden als sturing.

Ad I: het huidige onderwijs is gebaseerd op achterhaalde inzichten en methoden. Het feit dat de helft van de 15-jarigen onvoldoende heeft leren lezen en als halfabeten bekend staan, zegt genoeg. De leerachterstanden van jonge kinderen zijn vaak niet meer goed te maken en kunnen een onderklasse van onfortuinlijken creëren. Ieder kind heeft het recht op onderwijs dat het beste in hem of haar tot ontwikkeling brengt. Het gestandaardiseerde onderwijs dat probeert elke leerling hetzelfde te laten leren kan het kind geen aansluiting geven op de toekomst waar zovele beroepen zullen verdwijnen en vaste banen slechts leiden tot hoge risico’s op depressies en burn-outs.

Wij komen uit een wereld waar we horen te gehoorzamen en waarin we qua werk in alles wat we doen geleid worden. De wereld van de toekomst is echter een wereld waarin we onszelf gaan leiden. In onze maatschappij worden we geleid door regeltjes, voorschriften, richtlijnen, die ons soms wel tot op de minuut controleren. Administratie van alles wat we gedaan hebben kost in veel beroepen een kwart tot de helft van de werktijd. Aan de productiviteit van Nederland voegt administratie niets toe. Toch moet alles verantwoord worden, want anders….loopt het hele systeem in de war? Dit systeem heeft zijn langste tijd gehad en zal vervangen worden door het ‘oude’ nieuwe systeem van vertrouwen en zelfbeschikking. Dit is een van de redenen waarom de School uit de Toekomst geen huiswerk kent, geen toetsen of examens. Kinderen hoeven niet voldoen aan een systeem maar hebben de vrijheid zich vol te geven aan het avontuur van zelfontdekking.

Ad II: een paar voorbeelden: een baby kan eerder leren lezen dan lopen en praten; een kind tussen 2 en 5 jaar stelt 80.000 vragen; de optimale leeftijd om andere talen te leren is 4 jaar; het aantal verbindingen dat elke minuut in het brein van een baby van 1 worden gelegd is ……; een baby en een peuter willen niets liever dan iets leren; een kind leert liever dan hij of zij speelt;

Ad III: elke verbinding in het brein geeft een mogelijkheid die zonder die verbinding achterwege blijft. Missende verbindingen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in een vertraagd reactievermogen, een verminderd gevoel voor ritme, dyslexie, gebrek aan controle over en contact met lichaamsdelen, geheugenproblemen, co-ordinatie problemen, verminderd concentratie vermogen, maar ook gebrek aan controle over gedachten en gevoelens met als mogelijk gevolg ADHD, impulsiviteit, agressie, obsessies etc.

Ad IV: leren lezen met de Glenn Doman methode: een baby van 8 maanden kan al leren lezen met behulp van woordkaarten met 1 woord op de kaart (Engels: flash cards). De moeder laat de woordkaart een seconde zien en zegt het woord en doet dat vervolgens met 5 woordkaarten. In de tijd worden de woorden vervangen door nieuwe woorden. Woordkaarten worden later gecombineerd tot zinnen. De peuter leert hierbij lezen met hele woorden, niet met letters en lettergrepen. Een woord is daarbij een beeld. De peuter kan hierbij snel leren lezen, zonder spelfouten.

Het idee van de School uit de Toekomst is geboren toen de directeur op de Indiase Glenn Doman school een baby, die nog niet kon praten of lopen, naar woordkaarten toe zag kruipen en 3 kaarten op volgorde legde. Hij las: ‘I love mama’ en was volledig overtuigd.

Leren rekenen met de Glenn Doman methode: de peuter leert rekenen met stippenkaarten waar 1 of 2 of 3 tot 100 stippen op staan. Het aantal stippen is ook hier een beeld. De kleuter telt de stippen niet, maar ziet in 1 beeld het aantal. Met 2 kaarten kun je vervolgens leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen.

Met woordkaarten en stippenkaarten ziet de kleuter alles op een directe manier waardoor het brein de informatie niet hoeft te verwerken en er dus geen verwerkingstijd is. Leren gaat met deze methode veel sneller en veel preciezer.