Onze visie & missie

De School uit de Toekomst wil de toekomstige onderwijsontwikkelingen in het nu brengen voor kinderen die voor de toekomst geboren zijn.

Onze visie en waarden

Onze kinderopvang, het gebouw, de natuur en het klimaat

Onze toekomst

De toekomst gaat ons eindeloze nieuwe mogelijkheden brengen, zelfs op gebieden waar we nu nog geen weet van hebben. De kinderen van nu horen zich te kunnen ontwikkelen om optimaal gebruik te kunnen maken van die toekomst en zelfs mee te kunnen helpen die toekomst te scheppen en vorm te geven.

Wetenschappelijke inzichten

De nieuwste wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van baby’s zijn ongekend en tonen aan dat wij de ontwikkelingen bij baby’s en peuters zwaar onderschatten en door onwetendheid vrijwel volledig onbenut laten.
Latere leerachterstanden zijn vaak eenvoudig terug te leiden tot onvolledige ontwikkeling van het brein en het zenuwstelsel in de vroege kindertijd. De School uit de Toekomst maakt gebruik van deze inzichten om de peuters vanaf 2 jaar een optimale lichamelijke start in hun leven te geven.

Ontwikkeling van brein en zenuwstelsel

De eerste nadruk in ‘het onderwijs uit de toekomst’ richt zich op de neurologische ontwikkeling van brein en zenuwstelsel. De verbindingen tussen de verschillende hersendelen zijn bepalend voor het functioneren van lichaam en geest voor de rest van het leven. Missende verbindingen kunnen levenslange beperkingen opleveren.
De methodes uit de Glenn Doman methode van hersenontwikking zijn ‘kruipen en tijgeren’ en velerlei oefeningen voor de coördinatie van brein met alle lichaamsdelen (tezamen met de onderstaande onderwerpen)

Lezen, rekenen en kennis van de wereld

De tweede nadruk richt zich op het leren lezen met behulp van woordkaarten, het leren rekenen met behulp van stippenkaarten en met behulp van kaarten en boeken het opdoen van wat wij encyclopedische kennis noemen.

Zintuiglijke ontwikkeling

De derde nadruk richt zich op de ontwikkeling van de zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Talen spreken

De peuters zijn in de gelegenheid om meerdere talen te leren spreken inclusief gebarentaal.

Ontwikkeling van kwaliteiten en talenten

Geheugentraining, de basis van het huidige onderwijs, is te beperkt voor de toekomst. Ontwikkeling van inzicht en de kunst van waarnemen, van begrijpen, van aanvoelen en intuïtief denken, zijn de kwaliteiten die de toekomst van ons vraagt.
De kinderen leren niet wat wij willen dat ze leren, maar mogen kiezen wat zij zelf willen leren. De basis van lezen, rekenen en schrijven is voldoende om oneindig op voort te bouwen. Daarboven op kunnen onze 12 waarden voor de noodzakelijke emotionele en sociale sturing zorgen.

Ontwikkeling van kwaliteiten en talenten

Geheugentraining, de basis van het huidige onderwijs, is te beperkt voor de toekomst. Ontwikkeling van inzicht en de kunst van waarnemen, van begrijpen, van aanvoelen en intuïtief denken, zijn de kwaliteiten die de toekomst van ons vraagt.
De kinderen leren niet wat wij willen dat ze leren, maar mogen kiezen wat zij zelf willen leren. De basis van lezen, rekenen en schrijven is voldoende om oneindig op voort te bouwen. Daarboven op kunnen onze 12 waarden voor de noodzakelijke emotionele en sociale sturing zorgen.

Het huidige onderwijs

Het huidige onderwijs is gebaseerd op achterhaalde inzichten en methoden. Het feit dat de helft van de 15-jarigen onvoldoende heeft leren lezen en als half-abeten bekend staat, zegt genoeg. De leerachterstanden van jonge kinderen zijn vaak niet meer goed te maken en kunnen een onderklasse van onfortuinlijke creëren.

Ieder kind heeft het recht op onderwijs dat het beste in hem of haar tot ontwikkeling brengt. Het gestandaardiseerde onderwijs dat probeert elke leerling hetzelfde te laten leren kan het kind geen aansluiting geven op de toekomst waar nieuwe vaardigheden van belang zijn en waar zovele beroepen zullen verdwijnen en vaste banen slechts leiden tot hoge risico’s op depressies en burn-outs.

Wij komen uit een wereld waar we horen te gehoorzamen en waarin we qua werk in alles wat we doen geleid worden en geen eigen wil ten toon kunnen spreiden. De wereld van de toekomst is echter een wereld waarin we onszelf gaan leiden met onze wil als belangrijkste instrument en niet betutteld willen worden door ijzeren bazen. We zien dat terug bij de 1,5 miljoen ZZPers die hun eigen weg willen gaan in hun leven.

In de huidige maatschappij worden we (be)geleid door regeltjes, voorschriften, richtlijnen, die ons soms wel tot op de minuut controleren. Administratie van alles wat we gedaan hebben kost in veel beroepen een kwart tot de helft van de werktijd. Aan de productiviteit van Nederland voegt deze administratie niets toe. Toch moet alles verantwoord worden, want anders….loopt het hele systeem in de war?
Dit systeem heeft zijn langste tijd gehad en zal vervangen worden door het ‘oude’ nieuwe systeem van vertrouwen en zelfbeschikking. Dit is een van de redenen waarom de School uit de Toekomst geen huiswerk kent, geen toetsen of examens. Kinderen hoeven niet te voldoen aan een systeem maar hebben de vrijheid zich vol te geven aan het avontuur van zelfontdekking. Een zelfstandig en verantwoordelijk individu heeft een veel grotere waarde voor de maatschappij dan werkslaven.

Een paar voorbeelden:

Een baby kan eerder leren lezen dan lopen en praten; een kind tussen 2 en 4 jaar kan wel 300 vragen per dag stellen, wat neerkomt op meer dan 100.000 vragen per jaar; de optimale leeftijd om (tot wel 5) andere talen te leren is van 1 tot 5 jaar; voor de geboorte worden er soms wel 250.000 zenuwcellen per minuut aangemaakt met een aantal van 100 tot 200 miljard bij de geboorte, na de geboorte worden de verbindingen tussen de zenuwcellen gemaakt (vooral via stimulatie); een baby en een peuter willen niets liever dan iets leren; een kind leert heel veel liever dan hij of zij speelt.

Tijdens dingen leren worden heel veel meer verbindingen gelegd dan gedurende ‘doelloos’ spelen. Gedurende het leerproces worden verbindingen vanwege herhaling sneller vastgelegd.
Elke verbinding en dwarsverbinding in het brein creëert een mogelijkheid die zonder die verbinding achterwege blijft. Missende verbindingen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in een vertraagd of verminderd reactievermogen, een slecht gevoel voor ritme, in dyslexie, in gebrek aan controle over en contact met lichaamsdelen, geheugenproblemen, coördinatie problemen, verminderd concentratie vermogen, maar ook gebrek aan controle over gedachten en gevoelens met als mogelijk gevolg ADHD, impulsiviteit, agressie, obsessies etc.

Leren lezen met de Glenn Doman methode

Een baby van 8 maanden kan al leren lezen met behulp van woordkaarten met 1 woord op de kaart (Engels: flash cards). De moeder laat de woordkaart een seconde zien en zegt het woord en doet dat vervolgens met nog 4 woordkaarten. Na enkele dagen worden de woorden 1 voor 1 vervangen door nieuwe woorden. Bij het bereiken van 50 woordkaarten kan begonnen worden met zinnen maken met 3 of 4 woordkaarten.

De peuter leert hierbij lezen met hele woorden, niet via letters en lettergrepen. Een woord is daarbij een beeld. De peuter kan met deze methode snel leren lezen, zonder spelfouten uiteraard.

Het idee van de School uit de Toekomst is geboren toen de directeur op de Indiase Glenn Doman school een baby, die nog niet kon praten of lopen, naar woordkaarten toe zag kruipen en 3 kaarten op volgorde legde. Hij las: ‘I love mama’ en was volledig overtuigd.

Leren rekenen met de Glenn Doman methode: de peuter leert rekenen met stippenkaarten waar 1 of 2 of 3 tot 100 stippen op staan. Het aantal stippen is ook hier een beeld. De peuter telt de stippen niet, maar ziet in 1 beeld het aantal. Na 20 stippenkaarten kan met 3 kaarten begonnen worden met optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Voorbeeld: 1 stip + 3 stippen = 4 stippen.
Opmerkelijk is hierbij dat de stippen op elke manier op een stippenkaart kunnen staan: naast elkaar, of at random op de kaart. De peuter ziet in alle gevallen direct het aantal stippen.

Met woordkaarten en stippenkaarten ziet de peuter alles op een directe manier waardoor het brein de informatie niet hoeft te verwerken en is er dus geen verwerkingstijd. Omdat de methode visueel is hoeft het kind hiervoor geen geheugen te ontwikkelen en via het geheugen te leren. (In wezen doen we dit allemaal als we een kamer inkijken. We zien alles in 1 keer en hoeven onszelf niet bij ieder voorwerp te vertellen wat het is).
Geheugen is op deze jonge leeftijd nog niet gevormd. Leren gaat met deze methode veel sneller en veel preciezer en vormt geen belasting voor het kind in de zin dat het al die woorden niet hoeft te onthouden.

De ontwikkeling van de zintuigen is de basis van ons neurologisch leven

In alles van ons leven zijn onze zintuigen en onze zenuwen betrokken en verzorgen het contact met de buitenwereld. Een gebrek in de ontwikkeling van de zintuigen of de zenuwen blijft ons het hele leven achtervolgen. Maar elk gebrek kan ook voorkomen worden!
Ook op dit gebied draait het om het leggen van verbindingen in de hersenen, het brein. Door de zintuigen te trainen worden voortdurend nieuwe verbindingen gelegd en door herhaling permanent vastgelegd.
Elk zintuig kan uitgebreid getraind worden door middel van oefeningen die peuters bijzonder interessant vinden, ook omdat ze elke dag nieuwe dingen leren en onder controle krijgen. Het is niet ongebruikelijk dat de peuters al vrij gauw meer en betere vaardigheden ontwikkelen dan de juffen of hun ouders.
Het idee dat jonge peuters niet al te veel kunnen leren wordt tegengesproken door de vele voorbeelden van peuters die al op heel jonge leeftijd een instrument kunnen bespelen. Het is een kwestie van de peuter in contact te brengen met mogelijkheden waarvoor de peuter kan kiezen. Zonder die mogelijkheden kan de peuter weinig ontdekken.
Feedback is hierbij een essentiële noodzaak om snel te leren en dingen onder de knie te krijgen en verder te kunnen ontwikkelen. Zonder feedback wordt het leerproces lang uitgesponnen waarbij de peuter de interesse kan verliezen. Voortdurende uitdagingen, die het kind zelf creëert, zijn bovendien belangrijk om de interesse te voeden.
Ons uitgangspunt is dat een kind alles kan leren wat het kind wil. We hanteren daarom geen grenzen, zoals geen grenzen van leeftijd of afkomst. Elk kind kan ‘super’zintuigen ontwikkelen.

De ideale leeftijd om gemakkelijk andere talen te leren is 4 jaar, maar kan al beginnen vanaf 1 jaar.
Wij zullen vrij snel Engels introduceren als tweede taal.
Gebarentaal is een goede derde keuze.
Koreaans kan een vierde taal worden als de peuters geïnteresseerd zijn om het te leren van één van de juffen die Koreaans is.
Frans, Duits en Sanskriet zijn weer volgende mogelijkheden.
Met een peuter die al een andere taal spreekt, leren de andere peuters die taal heel snel (is de ervaring van de Indiase school).
Meertalig opgevoede kinderen ontwikkelen zich emotioneel beter, is wetenschappelijk aangetoond.

Waarden zijn onontbeerlijk

In de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten vormen waarden de basis en leidraad. Waarden zijn onontbeerlijk om (de juiste) richting te geven aan elke ontwikkeling.
Eén van de belangrijkste en meest kenmerkende aspecten van ons schoolsysteem is het ontbreken van competitie. Wij proberen elke vorm van competitie buiten onze kinderopvang/school te houden, aangezien competitie op school geen positieve bijdrage geeft. Competitie vormt een voedingsbodem voor frustratie, depressie, minderwaardigheid, jaloezie, afgunst en zoveel meer. Ook het grote probleem van pesten in het huidige onderwijs leunt zwaar op competitie. Het probleem van pesten en competitie wordt op onze school voorkomen, doordat er geen gebruik wordt gemaakt van toetsen of andere vormen van meten en vergelijken. Een leerling kan dan ook niet blijven zitten. Uit onze ervaring in de Indiase school weten we dat een kind op een bepaald moment de achterstand altijd inhaalt.

Wij zien testen en toetsen en het vergelijken van kinderen op basis van cijfers als een vorm van uiterst gebrekkige begeleiding en waarneming. In de toekomst zal kwaliteit kwantiteit vervangen in elke beoordeling. Vergelijken kan namelijk een desastreus effect hebben op kinderen. Elk soort minderwaardigheidscomplex, waaronder anorexia, is door vergelijking ontstaan.

In plaats van competitie is samenwerking onze waarde. Peuters leren andere peuters graag wat zij (pas) geleerd hebben. Samenwerking: peuters die gezamenlijk uitzoeken hoe ze Infento voertuigen in elkaar kunnen zetten, of het rijden van autootjes kunnen programmeren, speelgoed kunnen laten vliegen of instrumenten kunnen bespelen om een klein vrij orkest te vormen of samen foto’s en filmpjes maken.
In de praktijk leren dat samen(werken) tot fantastische en ongekende dingen kan leiden. Belangrijk is te beseffen dat samenwerking geen stress vormt in peuter/kind, waardoor talenten eenvoudig naar boven kunnen komen en zich laten uiten.