Praktische informatie

Plaatsingsbeleid

Ons beleid gaat uit naar liefst gelijke aantallen jongens en meisjes in de leeftijdsgroep 2 en 3 jaar.
Het criterium is dat de peuter (bijna: met optrekbroekjes) zindelijk is.
Peuters kunnen ingeschreven worden voor hele dagen of dagdelen, met een minimum van 1 dag..
Bij volle bezetting is er elke dag en over de dag heen plaats voor 16 peuters.
Wij mogen uitbreiden naar 32 kindplaatsen. 

Groepen

Onze groep bestaat het eerste jaar uit maximaal 16 peuterplaatsen per dag met peuters van 2 tot en met 3 jaar met 2 juffen, een zij- instroomster en extra ogen.
Het tweede jaar komen daar 8 peuterplaatsen van 2 tot en met 3 jaar bij en een afgestudeerde zij-instroom juf.

Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw voor onze kinderopvang is vanaf 2 tot en met 4 jaar.
Bij 2 jaar is (bijna) zindelijkheid gevraagd. Bijna betekent met optrekbroekjes.
Het is niet nodig dat het kind kan praten.
Intake

Na bestudering van onze website door de ouders, aangaande onze benadering en onderwijsmethoden kan een kennismakingsgesprek op onze kinderopvang afgesproken worden.
Bij de afspraak is er, liefst samen met uw peuter, een rondleiding in de kinderopvang en de buitentuinen.

De afspraak kunt u maken met Henriëtte 0614 44 57 35.

U kunt uw kindje ook direct inschrijven via ons Bitcare inschrijfformulier.

Voor ouders - Bitcare app

Er zijn in de kinderopvang geen mobiele telefoons of tablets van de kinderen operationeel.
De kinderopvang heeft een eigen telefoon die de ouders kunnen bellen of sms’en.

Alle gegevens van de kinderen worden verwerkt in de Bitcare app, waar de ouders toegang hebben voor hun eigen kind d.m.v. een login.
Hier kunnen bijvoorbeeld wijzigingen m.b.t. aan- of afwezigheid op worden doorgegeven en andere wetenswaardigheden vermeld.

Alle ondersteunende literatuur van onze werkwijze die ons beleid wetenschappelijk onderbouwt, ligt in een map ter inzage voor de ouders en is op onze website na te lezen.
Aangezien onze kinderopvang vernieuwende methodes toepast kan onze werkwijze moeilijk vergeleken worden met bestaande praktijken en kennis.
Onze methoden zijn echter altijd wel gebaseerd op, vaak recent, hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Eten en drinken

Veel van de huidige allergieën bij kinderen wordt veroorzaakt door onjuiste voeding en door een gebrek aan weerstandsopbouw vanwege doorgeschoten hygiënemaatregelen.
Allergiëen worden in het kinddossier opgenomen verwijzend naar de bijbehorende allergie-onderzoeken/testresultaten.
Onze weerstand tegen ziekten wordt volgens de wetenschap voor 70% bepaald door de micro-organismen in onze darmflora.
Een goede balans kan bereikt worden d.m.v. biologisch voedsel en probiotica. Maar ook door het mijden van ongezonde ingrediënten in ons voedsel en UPS (Ultra Processed Food) voedsel.

Dit leidt ertoe dat wij géén toegevoegde suikers gebruiken, geen producten met foute e-nummers hebben, geen frisdranken, geen kant-en-klaar maaltijden en geen UPS voedsel.
Dit leidt er ook toe dat wij wèl zoveel mogelijk eten uit eigen tuin en biologische voeding bestellen bij de Hofwebwinkel.
We zullen alles zelf maken (met de peuters).
We zullen vegetarisch eten.
Ook zullen we wecken en fermenteren vanwege de goede en gezonde micro-organismen in gefermenteerd voedsel en zo het hele jaar te kunnen eten uit eigen tuin.
Om te drinken hebben we zelfgemaakte dranken zoals water met fruit en we drinken melk met de kinderen vanwege de voedingsstoffen.
Als probioticum drinken wij EM-drink (Effectieve Micro-Organismen) wat we ook bij het fruitwater doen.

Openingstijden

Maandag: 08:00 – 18:00
Dinsdag: 08:00 – 18:00
Woensdag: 08:00 – 18:00
Donderdag: 08:00 – 18:00
Vrijdag: 08:00 – 18:00
U mag uw kindje een half uur voor openingstijd al brengen en tot een half uur na sluitingstijd ophalen.
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

De aanwezigheid van de kinderen wordt geregistreerd via de Bitcare app voor Kinderopvang.

Tarieven

Door de Rijksoverheid is het tarief van vergoeding voor 2024 vastgesteld op maximaal € 10,25 per uur.
Het uurtarief van onze Kinderopvang School uit de Toekomst zal voor 2024 € 9,52 bedragen.
Er komen geen bijkomende kosten bij. Eten en drinken zijn bij onze kinderopvang gratis. 

U sluit een contract met ons voor een jaar. U kunt maandelijks opzeggen, op de eerste dag van de maand voor de  maand  daarop. 

Zie hieronder de linken van de Rijksoverheid m.b.t. vergoeding kinderopvang:

Rijksoverheid: tarieven kinderopvang 2024

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag

https://www.senzer.nl/sites/default/files/2022-01/A4-stappenplan-aanvragen-kinderopvangtoeslag-belastingdienst.pdf

Vakanties

Wij zullen gesloten zijn op de gebruikelijke feestdagen.
Ouders kunnen via Bitcare ook hun vakanties eenvoudig door geven. (zomer, najaar, voorjaar, winter)

Klachtenbehandeling

Stichting de Moeder’s Geuren, de moeder van de kinderopvang, is aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Klachten worden volgens de geldende regels behandeld.

Lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen, of indien de klacht omvangrijker is, kan de ouder een formele klacht indienen.
● De ouder omschrijft duidelijk wat de klacht is, wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en wie er betrokken waren.
De ouder richt de klacht aan de Kinderopvang via het mailadres info@schooluitdetoekomst.nl
● Mocht de klacht van de Kinderopvang uitgaan omdat het een vermoeden van kindermishandeling betreft dan treedt de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling in werking en wordt deze klachtenregeling daarmee afgesloten.