Kinderopvang  School uit de Toekomst

De School uit de Toekomst wil de toekomstige onderwijsontwikkelingen in het nu brengen voor kinderen die voor de toekomst geboren zijn.

De kinderopvang is open!

Ons registratienummer in het LRK is 768902137

Wij werken op basis van (universele) waarden

We gebruiken de Glenn Doman leermethode met woordkaarten en stippenkaarten

We streven naar een optimale ontwikkeling van lichaam en hersenen

Wij zorgen voor een duurzaam contact met de natuur en met onze dieren

De Glenn Doman methode van ontwikkeling

 

“Elk mens wordt geboren met een grotere potentiële intelligentie dan Leonardo da Vinci in zijn leven ooit gebruikte. De ontwikkeling van het brein bereidt de weg er naar toe. Kruipen en tijgeren, woordkaarten en stippenkaarten zijn daarbij onontbeerlijk”

-Glenn Doman-

Wat gaan we doen?

 

“Het menselijk brein is uniek in die zin dat het de enige container is waarvan gezegd kan worden dat des te meer je er in stopt, des te meer het kan opnemen. Ons brein kent geen grenzen en wil niets anders dan groeien. De basis wordt gelegd tussen 0 en 4 jaar door ontelbare hersenverbindingen”

-Glenn Doman-

Ondersteunende literatuur

 

“Des te meer je je kindje test, des te langzamer zal hij leren en des te minder hij zal willen doen.
Des te minder je hem test, des te sneller zal hij leren en des te meer hij wil leren. Kennis is het meest waardevolle cadeau dat je aan je kind kunt geven. Geef het even genereus als je voeding geeft”

-Glenn Doman-

Onze kinderopvang in essenties

Onze kinderopvang, het gebouw, de natuur en het klimaat
 • Onze kinderopvang is klimaatpositief (produceert meer energie dan er gebruikt wordt) door 96 zonnepanelen op het dak.
 • Onze kinderopvang is klimaatbestendig en toekomstbestendig gebouwd. Haar ronde vorm maakt haar bestand tegen de kracht van orkanen.
 • Onze kinderopvang staat op 1 ha natuur met naast meer dan 100 fruitbomen (appels, peren, kersen, pruimen, perziken, kweeperen), meer dan 50 bessenstruiken (rode, witte, blauwe, zwarte en verschillende soorten kruisbessen), verschillende notenbomen (wilde en tamme kastanjes, hazelnoot, pecan, beuk, walnoot) en een voedselbos en vele soorten (sier)bomen en struiken. Het dierenrijk is vertegenwoordigd door kippen en konijnen en bijzonder veel vissen in 2 vijvers van verschillende grootte.
 • Onze kinderopvang is duurzaam en up-to-date qua veiligheid en comfort.
  Het gebouw is geheel van hout (CLT=cross laminated timber=kruislings verlijmd hout) met een gezonde lucht, stille sfeer en uitstraling.
  Elk lokaal heeft een CO2 meter en 2 rookmelders.
  Naast vloerverwarming in de winter is er vloerverkoeling in de zomer via de warmtepomp, waardoor het zomers binnen niet te warm wordt voor de kinderen en de kinderopvang nooit dicht hoeft vanwege een hittegolf.
 • De kinderopvang maakt gebruik van compost toiletten en heeft 2 douches.
 • Onze kinderopvang is heel open door het vele glas, de vele (grote) ronde ramen, door de grote ronde (kruip)gaten in de wanden tussen de lokalen en door de glazen binnenspeeltuin. De visuele veiligheid is hierdoor overal verzekerd.

Onze kinderopvang, lichamelijke ontwikkeling en hersenontwikkeling

 • De Glenn Doman methode (zie het Instituut IAHP – Institute for the Achievement of Human Potential), waar dagelijks kruipen en tijgeren onder valt, zorgt voor een optimale hersenontwikkeling door alle mogelijke hersenverbindingen en hersendwarsverbindingen te stimuleren, die weer de basis vormen voor een harmonieuze lichamelijke ontwikkeling.
 • De Glenn Doman methode verzorgt met woordkaarten en stippenkaarten de ontwikkeling van leren lezen en rekenen vanaf 2 jaar.
 • De Glenn Doman methode werkt met het cognitief leggen van (dynamische) associaties en verzorgt met beeld, geluid en verhaal wat encyclopedische kennis wordt genoemd. Kennis over biologie (natuur, dieren en planten), geografie (landen, vlaggen, steden, rivieren, cultuur), geschiedenis en alles wat er op de wereld (en het universum) te zien en te vinden is. Elke interesse van de peuter of het kind kan gevoed worden.
 • Op de kinderopvang zullen de kinderen meerdere talen leren spreken met eerst Nederlands en vervolgens Engels en gebarentaal als de voertalen.
 • Op de kinderopvang wordt elke dag gezongen en gedanst, muziek gemaakt, voorgelezen en gezamenlijk gekookt en gegeten.
 • Op de kinderopvang zijn er 5 specifieke lokalen:
  – Lokaal 1: kruipen, tijgeren, yoga oefeningen, beweeg en sport spelletjes, voor de ontwikkeling van de hersenen en de coördinatie van het lichaam.
  – Lokaal 2: muziek (maken en luisteren), zang en dans, en toneel.
  – Lokaal 3: lezen en voorlezen, woordkaarten en stippenkaarten, encyclopedische kennis.
  – Lokaal 4: bouwen, techniek en programmeren met eindeloze mogelijkheden.
  – Lokaal 5: tekenen, schilderen, kleien, schrijven, handvaardigheden, fotograferen, filmen.
 • Op de kinderopvang buiten worden de dieren verzorgd en eten gegeven, eigen eten en eten voor dieren geplukt en verzameld, eitjes geraapt, groente- en bloementuintjes onderhouden, bloemen geplukt voor de bloemenschalen, avonturen beleefd en ontdekkingsexpedities georganiseerd (naar verborgen schatten), gespeeld en gesport op het speelveld, kastelen gebouwd in de zandbak en op de trampolines gesprongen en geduikeld.

Praktische Zaken, Tarieven & Tijden Plaatsingsbeleid

Beleidsplannen

Onze basis werkwijze

Onze kinderopvang, de peuter en het kind

In onze kinderopvang staat de peuter en het kind centraal in alles. Niets moet en het kind loopt niet op tegen een nee.
Dat komt tot uiting in het aanmoedigen tot zelfsturing en initiatief en samenwerking, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en ongebreidelde vrijheid bieden aan hun nieuwsgierigheid.
De praktische gevolgen zijn dat dyslexie en ADHD en pestgedrag zich niet kunnen ontwikkelen in een harmonie binnen, en een hectare van gezamenlijke avonturen buiten.
Het is een feit dat het genot en de vreugde van dingen leren ver uitstijgt boven zomaar wat spelen.
Weet ook dat testen en competitie geen plaats hebben op onze kinderopvang. De kunst van winnen wordt bij ons ingewisseld voor de kunst van verliezen, want we leren zoveel meer van verliezen dan van winnen. Bij winnen is er 1 winnaar, bij verliezen leren alle peuters wijze lessen.  
Onze kinderopvang is de best denkbare en ideale omgeving voor hoogsensitieve en hooggevoelige kinderen.
Onze kinderopvang stimuleert de gehele persoon, waardoor al op jonge leeftijd met de opgedane kennis en vaardigheden, het kind zal weten om te gaan met de wereld en de toekomst.

Onze kinderopvang en de 12 waarden

Naast mentale en lichamelijke ontwikkeling staat de noodzakelijke en belangrijke ontwikkeling van emoties, gevoelens en reacties, die het kind in het leven met zichzelf en in het sociale leven met elkaar, nodig heeft.

Onze basis voor deze ontwikkeling zijn 12 (universele) waarden, die we op en in alles toepassen. Te weten:

Vooruitgang

Het ‘éducation éternelle’ principe, een leven lang blijven leren

Volharding

Het principe ‘alles kan’ geleerd worden

Moed

Het principe ‘durven is je zelf overstijgen’

Eerlijkheid

Het principe ‘jezelf nooit voor de gek houden’

Bescheidenheid

Het principe ‘je zelf altijd beschermen tegen overschatting en overmoed’

Dankbaarheid

Het principe ‘de hele wereld kan er voor jou zijn’

Goedheid

Het principe ‘goedheid is de basis voor levenslange vriendschappen’

Genereusheid

Het principe ‘door geven blijf je groeien’

Gevoeligheid

Het principe ‘anderen aanvoelen is de basis van alle begrijpen’

Evenwicht

Het principe ‘harmonie is de bron van evenwicht’

Vrede

Het principe ‘vrede overwint alle tegenstellingen’  

Onze kinderopvang, regels en voorwaarden

1. Onze kinderopvang hanteert de wettelijke regels voor de maximale uurtarieven. Dit jaar is € 9,52 ons tarief per uur.
2. Onze kinderopvang verzorgt gratis het dagelijks eten en drinken voor de kinderen.
3. Onze kinderopvang kent geen verdere kosten voor de kinderen.
4. Onze insteek is eenvoud en vertrouwen. Wij zijn geen commerciële kinderopvang en hanteren als Stichting geen verdienmodel.

Lichamelijke ontwikkeling

Vitale ontwikkeling

Mentale ontwikkeling

Met dank aan

Deze mensen en bedrijven hebben ons geholpen om onze kinderopvang School uit de Toekomst te realiseren:

& Inge Vedder