Vragen of opmerkingen?   06 14445735    info@schooluitdetoekomst.nl

Ouders

Ouders

Ouders

Er zijn in de kinderopvang geen mobiele telefoons of tablets van de kinderen operationeel.
De kinderopvang heeft een eigen telefoon die de ouders kunnen bellen of sms’en.

Alle gegevens van de kinderen worden verwerkt in de Bitcare app, waar de ouders toegang hebben voor hun eigen kind d.m.v. een login.
Hier kunnen bijvoorbeeld wijzigingen m.b.t. aan- of afwezigheid op worden doorgegeven en andere wetenswaardigheden vermeld. 

Alle ondersteunende literatuur van onze werkwijze die ons beleid wetenschappelijk onderbouwt, ligt in een map ter inzage voor de ouders en is op onze website na te lezen.
Aangezien onze kinderopvang vernieuwende methodes toepast kan onze werkwijze moeilijk vergeleken worden met bestaande praktijken en kennis.
Onze methoden zijn echter altijd wel gebaseerd op, vaak recent, hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.