Haal alles uit de kast om vroege leesontwikkeling te stimuleren

23 maart 2024 | Laatse Inzichten in het Onderwijs

Maar liefst een derde van de Nederlandse 15-jarigen loopt het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. In 2018 was dit nog een kwart. Investeren in de vroege leesontwikkeling van kinderen is hét middel om de leesvaardigheid van kinderen te vergroten. Met name in de kleutergroepen is winst te behalen.
Dit stelt dr. Sebastián Aravena, expert op het gebied van leesvaardigheid. Hij is verbonden aan RID Taal Rekenen en auteur van het boek ‘Effectief lees- en spellingonderwijs’. Volgens de autoriteit op dit gebied is meer aandacht voor de vroege leesontwikkeling van kinderen essentieel voor een versterking van de leesbasis en het bieden van gelijke kansen aan leerlingen.

Optelsom
Waar we in 2018 dachten dat dat het dieptepunt was, lieten nieuw PISA-onderzoek zien dat de bodem helaas nog niet is bereikt. Maar liefst een derde van de Nederlandse 15-jarigen loopt het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Het niveau is ook nog eens hard achteruitgegaan ten opzichte van een paar jaar geleden. Aravena: “Leesvaardigheid een optelsom van alle leesinstructie die je in je leven krijgt en alle leeservaring die je opdoet. Als we willen dat alle kinderen er op hun 15e beter voorstaan, dan moeten we ook in de vroege leesontwikkeling alles uit de kast halen om vooruitgang te boeken en kinderen gelijke kansen te bieden om uit te groeien tot vaardige lezers. Hoe eerder kinderen de techniek van het lezen onder de knie krijgen, hoe groter de kans dat ze het lezen leuk gaan vinden, dat ze meer leeservaring opdoen en dat ze zich eerder kunnen bekwamen in de meer complexe aspecten van het lezen.”

Bron: vakbladvroeg.nl
12 december 2023

Lees hier het hele artikel