01 april

If You Want To Accelerate Brain Development In Children, Teach Them Music

Music is one of the greatest joys on Earth. From those who play it to those who listen to it, it is a driving force and accompaniment for so many things in life. Many of us do not need scientific evidence to know it enhances our lives, but to learn of such evidence is surely important, especially for those who could benefit from it most. Their initial results have found that music instruction accelerates the …

01 april

Biologisch dieet leidt tot ‘significant lager gehalte’ pesticiden in urine van kinderen en volwassenen

Bron: Nieuwetijdskind.com28 maart 2021 Wat is er gebeurd: In 2019 werd een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Studies. Uit dit Amerikaanse onderzoek blijkt dan ons dieet de primaire bron is van pesticiden in zowel kinderen als volwassenen. De wetenschappers zagen dat een biologisch dieet leidde tot significant lagere gehaltes aan neonicotinoïde, OP-pyrethroïde, 2,4-D blootstelling, en met name lagere gehaltes aan malathion, clothianidine en chloorpyrifos – de meest gebruikte pesticiden in de wereld. De wetenschappers merkten op dat …